Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
2018.06.13
XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2018 r.

Kolonie dla dzieci rolników – lato 2018
2018.06.08
kolonie dla dzieci

Oferta przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r. W założeniu pobytu na koloniach: - wycieczki, - ogniska, - dyskoteki i wiele atrakcji dla dzieci.

Listy osób zakwalifikowanych na III Bieg z Żabką
2018.06.07
bieg

Informujemy, że w biegu nr 4 (roczniki 2011-2009) został osiągnięty limit uczestników i nie będą prowadzone dalsze zapisy.
Biegi nr 9 i nr 10 (roczniki 2004-2003) zostają odwołane z powodu małego zainteresowania młodzieży udziałem w tegorocznym biegu.

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji
2018.06.05
ogłoszenie

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 15.00

Praca - zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji
2018.06.05
ogłoszenie

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 15.00.

Świadczenie "Dobry Start"
2018.06.05
dobry start

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia w jednorazowej kwocie 300 zł na dziecko.

Dofinansowanie na remont Domu Kultury
2018.06.04
Dofinansowanie na remont Domu Kultury

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Gmina Żabia Wola otrzyma dofinansowanie na remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli.

Braki w dostawie wody
2018.06.01
woda- grafika

Ze względu na duże rozbiory wody zwracamy się z prośbą o ograniczenie zużycia wody na podlewanie ogródków, mycia samochodów, napełnianie basenów i inne poza potrzebami socjalno-bytowymi. Wykorzystanie wody z wodociągów do innych celów powoduje nadmierne zużycie wody.

Przerwy w dostawie wody
2018.06.01
woda

4 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Piotrkowice, 6 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Nowa Bukówka
 

Konkurs Działaj Lokalnie 2018
2018.05.28
logo Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tegoroczny budżet konkursu na dotacje  wynosi 55 000 tys. zł, a każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może ubiegać się o dotację maksymalnie 6.000 zł. Termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2018 r.

Woda z wodociągu we wsi Lasek, Petrykozy i Redlanka
2018.05.27
woda-grafika

Uprzejmie informujemy, że woda z wodociągu gminnego w miejscowościach Lasek, Petrykozy i Redlanka odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zapisz się na III Bieg z Żabką
2018.05.25
bieg z żabką - grafika

Ruszyły zapisy na III Bieg z Żabką organizowany przez Wójta Gminy Żabia Wola dla najmłodszych miłośników aktywnego spędzania czasu. W zawodach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, zaś osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca dodatkowo dyplom oraz nagrodę rzeczową. Zgłoszenia na bieg, można dokonać wyłącznie poprzez załączony formularz. Zapisy mogą być zawieszone po osiągnięciu limitu 220 nadanych numerów startowych. O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność zgłoszeń.

Praca: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie
2018.05.25
-

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „ Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie" w terminie do 15 czerwca 2018 r. do godz. 12.00Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola (budynek gimnazjum w Józefinie) lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą
2018.05.25
W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą

Z przyjemnością informujemy, że w kasie Urzędu Gminy można już płacić kartą płatniczą. Gmina Żabia Wola przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”.

Spożycie wody w miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka
2018.05.25
Spożycie wody w miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka

W nawiązani do komunikatu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie podanego Mieszkańcom wsi Lasek, Petrykozy, Redlanka, uprzejmie informuje, że woda do spożycia oraz do celów higienicznych (mycie zębów ,rany) może być używana po przegotowaniu.  Komunikat  dotyczy miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka, ważny do odwołania

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00