Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zbliża się termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2018.11.09
podatek

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 listopada 2018 r. za pośrednictwem: Inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

Bezpłatny kurs języka angielskiego
2018.11.07
plakat j angielski

Kurs skierowany jest do osób dorosłych powyżej 25 roku życia, które nie uczestniczyły dotychczas w zajęciach współfinansowanych ze środków europejskich w  tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2012-2015 i/lub w RPO WM 2014-2020. Poziom A1, A2. Realizacja projektu od lutego 2019

Dofinansowanie remontu Domu Kultury
2018.11.02
PROW

Miło mi poinformować, że będą  wykonywane dalsze niezbędne prace remontowe w Domu Kultury w Żabiej Woli. Nasz wniosek na zadanie pn. „Remont Zabytkowego Dworku Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” o przyznanie pomocy na operacje typu „ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został zakwalifikowany do współfinansowania.

Podłącz swój dom do sieci światłowodowej
2018.11.02
MUŚ

Przypominamy o możliwości składania deklaracji wykonania bezpłatnego podłączenia posesji do ultraszybkiej sieci światłowodowej. Podjęcie inwestycji przez Orange Polska uzależnione będzie od potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi i analiz ekonomicznych. Im więcej osób zadeklaruje chęć skorzystania z oferty, tym większe prawdopodobieństwo budowy światłowodu.

Rozwój infrastruktury drogowej
2018.11.02
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości  Żabia Wola” przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Bezpłatne kursy angielskiego i komputerowe
2018.10.26
bezpłatne kursy grafika

Bezpłatne kursy angielskiego i komputerowe dla Mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego i Grodziskiego finansowane z funduszy unijnych, tel: 739 000 537, www.mersey.com.pl

Uwaga! Ważna informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+
2018.10.25
logo 500+

Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, że aby dalej pobierać świadczenie wychowawcze (500+) od października 2018 r. należy złożyć NOWY WNIOSEK na okres świadczeniowy 2018/2019 najpóźniej do 31.10.2018 r.

Dofinansowanie na "Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu "Radlanie"
2018.10.17
Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu Radlanie

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn: "Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu "Radlanie". Zespół reprezentuje Gm. Żabia Wola na terenie całej Polski w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach i konkursach. Dlatego Gmina poparła inicjatywę Rady Sołectwa Huta Żabiowolska i uznała za celowe doposażenie zespołu w stroje kurpiowskie.

Kolejny projekt zrealizowany "Ulica Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających"
2018.10.17
Ulica Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych na projekt pn: "Ulica Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających" Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez zieleń gminną  i otaczanie się roślinami lubianymi przez owady zapylające oraz tworzenie warunków do gniazdowania i wylęgu dzikich owadów zapylających.
 

Uciążliwości komunikacyjne związane z użytkowaniem ulicy Szkolnej w Osowcu
2018.10.16

Informujemy, że wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Osowcu planuje w dniach 17-18.10.2018 r. prowadzić roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku posadowienia kanału sanitarnego. W związku z powyższym wystąpią uciążliwości komunikacyjne związane z użytkowaniem ulicy Szkolnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Kurs samoobrony dla Pań
2018.10.16
kurs samoobrony

Zapraszamy na kurs samoobrony dla Pań. Start: 3 listopada 2018 w godzinach 9:00-10:30. Hala Sportowa w Ojrzanowie.
Kontakt 791254251

Szkoły talentów
2018.10.15
Szkoły talentów

W naszych szkołach podstawowych w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. realizowane są projekty pn.: „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” oraz „Szkoły talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola”, mające na celu podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy u 256 uczniów.

Nowa tymczasowa organizacja ruchu - rejon Żabia Wola i Huta Żabiowolska
2018.10.12
zmiana organizacji ruchu

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Biuro Budowy S8 Radziejowice – Przeszkoda, ul. Przy Trasie 6, 96-321 Huta Żabiowolska, z dniem 16.10.2018 r. planowana jest zmiana tymczasowej organizacji ruchu.

Kolejny ranking potwierdza - Żabia Wola w czołówce gmin wiejskich
2018.10.11
Ranking Rzeczpospolitej

W tegorocznym rankingu "Rzeczpospolitej" gmina Żabia Wola została sklasyfikowana na 26 miejscu w Polsce i na 2 miejscu w województwie mazowieckim w kategorii gmin wiejskich. Jest to kolejne zestawienie potwierdzające, że nasza gmina należy do czołówki.

Zmiana siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli
2018.10.11
Zmiana siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli

Siedziba Posterunku Policji w Żabiej Woli od dnia 15 października zostaje przeniesiona do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Głównej 5 w Żabiej Woli (parter, wejście od szczytu budynku).

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00